เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.

พร้อมบ่อพักถนนเทิดพระเกียรติ ๒ บริเวณบ้านเช่าลุงเบิ้มถึงคลองรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center