เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน,รั้ว,ประตู

บริเวณโรงเรือนขนถ่ายและคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center