กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงจัดการฝึกอบรม สำหรับเด็กและเยาวชน ให้มีทักษะด้านการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีระบบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โครงการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของเด็กและเยาวชน โดยเรียนรู้พื้นฐานการ coding ผ่านชุดฝึกการสร้างเกมส์ ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก ให้มีทักษะด้านการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีระบบ ส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 logo tall mc

เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมช่วยเพื่อ สร้างแอพพลิเคชั่นและทดลองคำสั่งต่างๆบนระบบจำลอง Android Emulator

สมัครเข้าอบรม
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
 
รายละเอียด
 
สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน (เอื้ออาทร) ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เด็กและเยาวชน อายุ 7 ขึ้นไป
2. มีพื้นฐานการใช้ Windows
3. ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ได้
4. เข้าใจหลักการเก็บข้อมูล File, Folder, File Type
5. ใช้งานทั่วไป เช่น เปิด/ปิดโปรแกรม ค้นหาโปรแกรม หรือไฟล์ที่ต้องการ สั่งลบ สั่งกอปปี้

สมัครและเรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เอกสารการรับสมัคร
 
1.ทะเบียนบ้าน (อยู่ในเขตตำบลเสาธงหิน)
2.บัตรประชาชน
 
ห้องเรียนออนไลน์